Informacje

zdjecie

Gimnazjum nr 4

  • kameralne, czyli bezpieczne i bez przemocy
  • przyjazne dla uczniów i rodziców
  • otwarte na efektywną pracę z uczniem
  • ukierunkowane na osiągnięcie najlepszych wyników

Czekamy na uczniów, którzy chcą się rozwijać, znajdować cele w życiu i dążyć do nich. Pragniemy pomagać naszym wychowankom w odnoszeniu sukcesów i odnalezieniu swojej drogi życiowej.

Z nami rozwiniecie skrzydła!Aktualności

GODZINY PRACY SEKRETARIATU GIMNAZJUM NR 4

Sierpień 2016

DATA GODZINY PRACY
04 – 10.08.2016 r. Sekretariat nieczynny
18, 19.08.2016 r. 8:00 – 16:00
Pozostałe dni 8:00 – 12:00


Zapraszamy kandydatów

Zapraszamy kandydatów do naszego gimnazjum i ich rodziców na dni otwarte:
6 kwietnia (środa) 2016 roku - godz. 17.30
27 kwietnia (środa) 2016 roku - godz. 17.30.

Konkursy i nagrody

Nasza uczennica została laureatką konkursu przedmiotowego języka rosyjskiego.
Gratulujemy!!!

Terminarz zebrań w II semestrze

02.03.2016 r. Zebrania z rodzicami
Dla rodziców uczniów klas III zebranie obowiązkowe – zapoznanie z procedurami przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.
06.04.2016 r. Dzień otwarty
18.05.2016 r. Zebranie z rodzicami – propozycje ocen rocznych z zajęć edukacyjnych.


EGZAMINY GIMNAZJALNE

18 kwietnia / poniedziałek/

  • Historia i wiedza o społeczeństwie
  • Język polski

19 kwietnia / wtorek /

  • Przedmioty przyrodnicze
  • Matematyka

20 kwietnia / środa /

    Język obcy nowożytny /część podstawowa i rozszerzona/

Egzaminy rozpoczynają się punktualnie o godzinie 9:00.

Prosimy uczniów klas trzecich o zgłoszenie się na egzamin najpóźniej o godzinie 8:30.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dla uczniów klasy pierwszej i drugiej 18.04, 19.04, 20.04.2016 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Ze względu na egzaminy maturalne w Zespole Szkół nr 3 - 4.05.2016 r. zajęcia rozpoczynamy od godziny 12.20. W tych dniach odbywają się skrócone lekcje (30 min., przerwy 5 min.) . Obiady wydawane będą przed lekcjami.

W czwartek 5.05.2016 r. wychodzimy do Zamku Królewskiego. Godziny podadzą wychowawcy.

6.05.2016 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych to także 27.05. 2016 r..

Szkoła z pomysłem

17 października br w Centrum Nauki Kopernik już po raz drugi zostały wręczone Honorowe Wyróżnienia Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem”. W obecnej edycji ubiegało się o nie 77 warszawskich szkół. Kapituła, której członkami są m.in.: Włodzimierz Paszyński, Tomasz Borecki dyrektor Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji, prof. Magdalena Fikus Przewodnicząca Rady Upowszechniania Nauki, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. Jan Madey Przewodniczący Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, dziennikarz Polskiego Radia –„ Trójki” Michał Olszański, rekomendowała do tego tytułu 17 z nich. Gimnazjum nr 4 za pomysł na edukację środowiskową otrzymało wyróżnienie w kategorii „Szkoła z pomysłem na…”